Ana Sayfa / BORSA / Finansal Formüller Nasıl Hesaplanır?

Finansal Formüller Nasıl Hesaplanır?

TEMETTÜ ORANI:

Dönem başında satın alınan bir hisse senedine ödenen paranın ne kadarının yıl içinde temettü olarak geri alındığını gösterir.

a) Dönem İçinde Ödenen Hisse Başına Temettü / Hisse Senedinin Dönem Başı Fiyatı
b) Dönem İçinde Ödenen Toplam Temettü / Şirketin Dönem Başı Piyasa Değeri

FİYAT/KAZANÇ ORANI

Bir hisse senedinin fiyatının hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösterir. Hisse başına kazanç, şirketin dönem net karının dönem sonu hisse sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu oran, dönem net karından imtiyazlı ve kurucu hisselere, yönetim kurulu ve çalışanlara ödenen temettü çıkarıldıktan sonra kalan karın dönem sonu hisse sayısına bölünerek daha hassas bir şekilde hesaplanabilir. Dönem karından düşülecek bu rakamların temini her zaman mümkün olmadığından bizim hesaplarımızda dönem net karı kullanılmıştır.

a) Hisse Senedinin Dönem Sonu Fiyatı / Dönem Hisse Başına Kazancı
b) Şirketin Dönem Sonu Piyasa Değeri / Şirketin Dönem Net Karı

PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ:

Bu oran hisse senedinin fiyatının hisse başına özsermaye değerinin kaç katı olduğunu gösterir.

a)Hisse Senedinin Dönem Sonu Fiyatı / Hisse Başına Özsermaye
b)Şirketin Dönem Sonu Piyasa Değeri / Şirketin Dönem Sonu Sermayesi

KAR DAĞITIM ORANI:

İşletmenin net dönem karından ne kadarının adi hisselere temettü olarak dağıtıldığını gösterir. Toplam Temettü / Net Dönem Karı

İŞLEM GÖRME ORANI:

İşletmenin hisse senetlerinin yıl içinde tedavül kabiliyetini gösterir. İşlem Hacmi / Dönem Sonu Piyasa Değeri

PAY BAŞINA KAR:

İşletmenin hisse başına düşen net dönem karını göstermektedir. Dönem Sonu Net Kar / Ödenmiş Sermaye/1000

NAKİT AKIŞ ORANI:

İşletmenin nakit rezervlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü göstermektedir. Net Dönem Karı+Amortismanlar-Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (Toplam) / Kısa Vadeli Borçlar-Uzun Vadeli Borçlar

CARİ ORAN:

Dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir. Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

LİKİDİTE ORANI:

Kısa vadede nakde dönüşebilecek döner varlıkların, kısa vadeli borçları karşılama gücünü göstermektedir. Döner Varlıklar-Stoklar-Diğ. Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

ALACAK DEVİR HIZI:

Ticari alacakların kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir. Genelde devir hızının yüksek olması ve artması iyi bir gösterge olarak yorumlanabilir. Net Satışlar / Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

STOK DEVİR HIZI:

Stokların yıl içinde kaç kez satışlara dönüştürüldüğünü göstermektedir. Devir hızının yüksek olması işletmenin daha fazla kar etmesine olanak sağlamaktadır. Satışların Maliyeti / (D.Başı Stok-D.Sonu Stok)/2

BORÇLANMA ORANI:

İşletmenin borçlanarak sağladığı yabancı kaynaklar ile, ortaklarınsağladığı ve faaliyet sonucu yaratılan özsermaye arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Borçlar Toplamı / Özsermaye

KALDIRAÇ ORANI:

Bu oran aktiflerin ne kadar yabancı kaynaklarla (borçlarla) finanse edildiğini gösterir. Borçlar Toplamı / Aktif Toplamı

KISA VADELİ BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI:

Ticari ve emek yoğun işletmelerde yüksek sermaye yoğun ve sabit varlıkları yüksek işletmelerde ise düşük olması beklenen bu oran, toplam borç içinde kısa vadeli borcun payını dolayısıyla borçların risk yapısını göstermektedir. Kısa Vadeli Borçlar / Borçlar Toplamı

FAİZ KARŞILAMA GÜCÜ

İşletmenin finansman giderleri öncesi oluşan faaliyet karı ile finansman giderlerini ne ölçüde karşılayabildiğini gösterir. Dönem Karı-Finansman Giderleri / Finansman Giderleri

ÖZSERMAYE KARLILIĞI ORANI:

İşletmelerin özsermaye karlılığını göstermektedir. Net Dönem Karı / Özsermaye

AKTİF KARLILIK ORANI:

Aktiflerde yapılan yatırımın net karlılığını göstermektedir. Karlılık, finansmanın yabancı veya özkaynaklarla yapılmış olmasına göre ayrıca değerlendirilmektedir. Net Dönem Karı / Aktif Toplamı

BRÜT KAR MARJI ORANI:

İşletmenin satışlarının brüt karlılığını göstermektedir. Brüt Satış Karı / Net Satışlar

NET KAR MARJI ORANI:

İşletmenin satışlarının vergi sonrası kara göre karlılığını ölçmektedir. Net Dönem Karı / Net Satışlar

HAZİNE BONOSU VE BİR YILLIK DEVLET TAHVİLLERİ DÜZ GETİRİ FORMÜLÜ:

Nominal Değer / 1+((Vadeye Kalan/365)*Faiz Oranı)

HAZİNE BONOSU VE BİR YILLIK DEVLET TAHVİLLERİ BİLEŞİK GETİRİ FORMÜLÜ:

Nominal Değer / (1+Yıllık Bileşik Getiri Oranı)*(Vadeye Kalan Gün Sayısı/365)

Benzer

Borsa İstanbul’un önemi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok yüksek yatırım miktarlarına sahip olan Borsa, elbetteki ki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir